Městská knihovna Vimperk

V červnovém rendez-vous (13.6.2018, 17.00 hodin v čítárně) s panem doktorem Čepičkou tentokráte na téma Svatodušních svátků - Letnic.

V současnosti si čtenáři mohou vybírat z více než 43.000 svazků knih a několika desítek titulů časopisů. Čtenáři mají od roku 1998 v knihovně přístup k internetu. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zajišťuje knihovna svým čtenářům naučnou literaturu pro studijní účely i z jiných knihoven.

Kromě výpůjční činnosti připravuje pro širokou veřejnost řadu kulturních a vzdělávacích akcí, besedy se zajímavými lidmi, soutěže, výstavy a bazary pro děti, řadu celostátních akcí, např. Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, atd. Knihovnu ročně navštíví kolem 11 000 čtenářů.

Aktuality knihovny

25.5.2018

Rendez-vous s Ladislavem Čepičkou

S panem doktorem Čepičkou o dalším z významných svátků v průběhu liturgického a magického roku.

18.5.2018

Beseda s panem Petrem Horálkem

"Život není o době, kdy dýcháte..., ...ale o okamžicích, pro které tajíte dech." Závěrečný citát z besedy s panem Petrem Horálkem dokonale vystihl nejen téma, ale atmosféru celého setkání s nebeskými jevy, které nám, "pozemšťanům" s očima upřenýma k zemi, mnohdy uniknou. A je to škoda, protože mnohých se nedožijí ani ti později narození. Profesionální informace doplněné nádhernými fotografiemi nám přiblížily další kus obzoru lidského poznání a obrátily oči mnohých od pevné půdy k nekonečnému prostoru nebes. Doufáme, že autor brzy vytvoří další nádherné publikace a setkání s ním nebude poslední...

10.5.2018

Pod hvězdným nebem

Srdečně zveme všechny příznivce divuplné noční oblohy a miriád hvězd na výstavu velkoformátových fotografií astrofyzika Petra Horálka, které pořídil při svých cestách pod hvězdným nebem křížem krážem zeměkoulí. Výstava potrvá do 20. června 2018.

14.3.2018

Literární, kulturní a jiná výročí v roce 2018

9.3.2018

Literární, kulturní a jiná výročí v květnu 2018

18.1.2018

Plán akcí v roce 2018

archív

Akce knihovny