Besedy pro ZŠ, ZŠP


Besedy po dohodě na tel. číslech 778 747 437 , 380 070 060 

u knihovnice dětského oddělení a vedoucí knihovny paní Evy Buryánové.

Pro děti vyšších ročníků lze připravit besedy po domluvě s vyučujícím. 

Vždy je nutné rezervovat si termín!


1. třídy:

Večerníček

Kde se vzaly pohádky?

Kritické myšlení

Máme rádi zvířata...popis viz sekce „Besedy pro MŠ“

Poprvé v knihovně - seznámení s pojmy knihovna a knihkupectví, kniha a časopis, spisovatel a ilustrátor. Řekneme si, jak si knížku u nás vyhledat, jak si ji vypůjčit a jak se k ní doma chovat. Při besedě budeme malovat i číst.

Hrajeme si s abecedou – pomocí písniček s dětmi složíme abecedu, zahrajeme si na spisovatele i ilustrátora. Pomocí kvízů a zpřeházených slabik složíme slova a dokonce i začátek pohádky.

 

2. třídy:

Podruhé v knihovně – beseda o orientaci v knihovně a o knížkách určených dětem druhých tříd. Edice První a Druhé čtení, Už jsem čtenář, ...

Ilustrátoři a ilustrace - děti seznámíme se s nejznámějšími ilustrátory ilustrátory-spisovateli.

Ilustrátorka H. Zmatlíková – Beseda o naší nejznámější ilustrátorce. Povíme si o tom, jaké knížky nám ilustrovala a přečteme si z nich ukázky.

Ferda mravenec - děti se dozvědí o vzniku této kreslené postavičky i o O. Sekorovi, o tom, co je to kreslený seriál (komiks), napíšeme společně obrázkový dopis a vyluštíme podle šifrovací tabulky kvíz. Při hledání dalších knih o mravencích si procvičíme orientaci jak v beletrii, tak i v naučné literatuře.

Jak si vybírat knížky... aneb Krásné knihy z nakladatelství Baobab a Meanderpři besedě si vysvětlíme, co je to nakladatelství, co znamenají doslovně jejich názvy, podíváme na internetu na jejich www.stránky a ukážeme si, jaké knížky v nich vznikají (jak vůbec vznikne kniha) a co se v nich ukrývá.

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá – povídání o zvířatech a hledání informací o nich v knihovně. V hodině děti skládají obrázky, malují a čtou.


3. třídy:

Potřetí v knihovně – pomocí úkolů si děti zopakují orientaci v knihovně, základní rozdělení literatury, atd., dozvědí se o edici Třetí čtení. Seznámí se s novinkami literatury pro 3. třídu.

Bajky – děti se seznámí s bajkami a jejich nejznámějšími tvůrci.

Příběhy dětí – čtení ukázek z nejznámějších knížek o dětech. Seznámení se s životem dětí v minulých dobách, s rozdíly života na vesnici a ve městě.

Co se sluší a co ne – základy slušného chování, ukázky z knih a knih o této tématice, společný test, ...

Hrajeme si na básníky – povídání o poezii a hraní si s rýmy. Děti se dozvědí, co je poezie, kdo jsou básníci atd.


4. a 5. třídy:

Počtvrté v knihovně- seznámení s on-line katalogem knihovny, s vyhledáváním si knih na regále pomocí tohoto katalogu.

Popáté v knihovně – zábavnou formou si děti procvičí hledání v on-line katalogu, seznámí se s www stránkami knihovny, zajímavými internetovými stránkami pro děti a dozvědí se, jak vyhledávat informace ve slovnících, encyklopediích a na internetu.

Dětská detektivka – ukázky knih tohoto žánru, jejich autoři - starší i ti dnešní.

Dobrodružná literatura - povídání o dobrodružství, o literatuře a hlavních tvůrcích. Ukážeme si, jak si takové knihy vyhledat v knihovně a přečteme si ukázky z nejzajímavějších knih.

Smějeme se s knížkou – povídání o autorech humoristické literatury pro děti a čtení ukázek z jejich knížek.

Pověsti – šumavské pověsti a jejich autoři.

Aktuality knihovny

8.6.2022

TOULÁNÍ PO BAVORSKÉ A RAKOUSKÉ STRANĚ ŠUMAVY

Poutavé vyprávění Josefa Pecky

3.5.2022

GALERIE - výstava: DIVADLO NA ŠUMAVĚ

Pořádá: ŠUMAVSKÝ SPOLEK VIMPERK

1.3.2022

MINIVÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ Z NERUDOVKY

1.1.2022

GALERIE - PROVOZNÍ DOBA

0.0.0000

KNIHOVNA POMÁHÁ

archív

Akce knihovny

Výpůjční doba dnes

Oddělení pro dospělé:
9.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00

Oddělení pro děti:
12.30 - 17.00