Besedy pro ZŠ, ZŠP


Besedy po dohodě na tel. číslech 778 747 437 , 380 070 060 

u knihovnice dětského oddělení a vedoucí knihovny paní Evy Buryánové.

Pro děti vyšších ročníků lze připravit besedy po domluvě s vyučujícím. 

Vždy je nutné rezervovat si termín!


1. třídy:

Večerníček

Kde se vzaly pohádky?

Kritické myšlení

Máme rádi zvířata...popis viz sekce „Besedy pro MŠ“

Poprvé v knihovně - seznámení s pojmy knihovna a knihkupectví, kniha a časopis, spisovatel a ilustrátor. Řekneme si, jak si knížku u nás vyhledat, jak si ji vypůjčit a jak se k ní doma chovat. Při besedě budeme malovat i číst.

Hrajeme si s abecedou – pomocí písniček s dětmi složíme abecedu, zahrajeme si na spisovatele i ilustrátora. Pomocí kvízů a zpřeházených slabik složíme slova a dokonce i začátek pohádky.

 

2. třídy:

Podruhé v knihovně – beseda o orientaci v knihovně a o knížkách určených dětem druhých tříd. Edice První a Druhé čtení, Už jsem čtenář, ...

Ilustrátoři a ilustrace - děti seznámíme se s nejznámějšími ilustrátory ilustrátory-spisovateli.

Ilustrátorka H. Zmatlíková – Beseda o naší nejznámější ilustrátorce. Povíme si o tom, jaké knížky nám ilustrovala a přečteme si z nich ukázky.

Ferda mravenec - děti se dozvědí o vzniku této kreslené postavičky i o O. Sekorovi, o tom, co je to kreslený seriál (komiks), napíšeme společně obrázkový dopis a vyluštíme podle šifrovací tabulky kvíz. Při hledání dalších knih o mravencích si procvičíme orientaci jak v beletrii, tak i v naučné literatuře.

Jak si vybírat knížky... aneb Krásné knihy z nakladatelství Baobab a Meanderpři besedě si vysvětlíme, co je to nakladatelství, co znamenají doslovně jejich názvy, podíváme na internetu na jejich www.stránky a ukážeme si, jaké knížky v nich vznikají (jak vůbec vznikne kniha) a co se v nich ukrývá.

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá – povídání o zvířatech a hledání informací o nich v knihovně. V hodině děti skládají obrázky, malují a čtou.


3. třídy:

Potřetí v knihovně – pomocí úkolů si děti zopakují orientaci v knihovně, základní rozdělení literatury, atd., dozvědí se o edici Třetí čtení. Seznámí se s novinkami literatury pro 3. třídu.

Bajky – děti se seznámí s bajkami a jejich nejznámějšími tvůrci.

Příběhy dětí – čtení ukázek z nejznámějších knížek o dětech. Seznámení se s životem dětí v minulých dobách, s rozdíly života na vesnici a ve městě.

Co se sluší a co ne – základy slušného chování, ukázky z knih a knih o této tématice, společný test, ...

Hrajeme si na básníky – povídání o poezii a hraní si s rýmy. Děti se dozvědí, co je poezie, kdo jsou básníci atd.


4. a 5. třídy:

Počtvrté v knihovně- seznámení s on-line katalogem knihovny, s vyhledáváním si knih na regále pomocí tohoto katalogu.

Popáté v knihovně – zábavnou formou si děti procvičí hledání v on-line katalogu, seznámí se s www stránkami knihovny, zajímavými internetovými stránkami pro děti a dozvědí se, jak vyhledávat informace ve slovnících, encyklopediích a na internetu.

Dětská detektivka – ukázky knih tohoto žánru, jejich autoři - starší i ti dnešní.

Dobrodružná literatura - povídání o dobrodružství, o literatuře a hlavních tvůrcích. Ukážeme si, jak si takové knihy vyhledat v knihovně a přečteme si ukázky z nejzajímavějších knih.

Smějeme se s knížkou – povídání o autorech humoristické literatury pro děti a čtení ukázek z jejich knížek.

Pověsti – šumavské pověsti a jejich autoři.

Aktuality knihovny

1.12.2020

LOVCI PEREL 2020 - výherci

1.12.2020

Výstava Ruperta Spirka - Vimperk ve fotografii

Výstava fotografii prodloužena do 25.2.2021

27.11.2020

LOVCI PEREL 2020

Vyhlášení výsledků Lovců perel 2020 proběhne ve čtvrtek 17. prosince 2020 od 13.00 hodin. Ceny si můžete vyzvednout ale i během výpůjčních hodin dětského oddělení. Vzhledem k situaci ruší knihovna vánoční bazárek lovců perel. Knihovnické Moriony platí i příští rok!

archív

Akce knihovny