Literáti známí a i neznámí, psavci zkušení i nezkušení,
                      zkrátka všichni, kdo máte vřelý vztah k papíru, brku i písmu všeho druhu!

 

Protože v květnu letošního roku si připomeneme

významné jubileum známého českého básníka Josefa Kainara,

od jehož narození uplyne 100 let,

rozhodli jsme se vyhlásit literární soutěž s názvem 

 

Domov, život, svět.

Soutěž je určena všem, kdož se někdy v životě s jeho dílem setkali, kdo jím byl inspirován, komu byly blízké jeho myšlenky, kdo by se s ním chtěl setkat třeba u kávy nebo mu jen poděkovat. Věk tentokrát hraje roli podružnou, zúčastnit se může každý, komu bylo 15 let.

 Podmínky soutěže:

  

 • každý soutěžící se zúčastní maximálně třemi příspěvky

 • práce mohou být zaslány e-mailem na adresu knihovna@mesto.vimperk.cz 

(formáty doc, docx nebo pdf) nebo doručeny osobně 

 • příspěvky musí býti prvotinami (tedy dosud nepublikované)

 • psát lze lyriku či epiku, veršem volným i vázaným (experimentální tvoba je vítána)

 • rozsah příspěvků maximálně 3 strany strojopisu, řádkování 1,5, písmo vel. 12

 • soutěží se v kategoriích: 15-20 let, 21-35 let, 36-50 let a 51- :-)

 • vítězné práce budou publikovány v tisku, autoři obdrží kvalitní,

  jak jinak, knižní odměnu :-)

   

Uzávěrka soutěže: 31.5.2017

 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve čtvrtek

22. června 2017 ve 17.00 v čítárně oddělení pro dospělé.

 

Aktuality knihovny

16.4.2019

Krásné Velikonoce!

12.4.2019

Kam na výlet

10.4.2019

Klub 50+ - program 2.5.2019

10.4.2019

Jak se spalo s Andersenem :-)

5.4.2019

Výročí měsíce dubna - výstava autorů

22.3.2019

Plán akcí na rok 2019

22.3.2019

Literární, kulturní a jiná výročí v dubnu 2019

1.3.2019

Literární soutěž

archív

Akce knihovny