Lovci perel

Městská knihovna ve spolupráci s MěK v Hradci Králové připravila pro dětské čtenáře velkou čtenářskou soutěž„LOVCI PEREL“.

Soutěž potrvá po celý rok 2018 a koncem prosince budou vyhodnoceny ty děti, které nasbírají nejvíce „PEREL“ za přečtené knížky.

Pravidla hry: Děti si v knihovně vyberou a půjčí knížku se speciální nálepkou, která pasuje knihu na „PERLORODKU“.

Ke knížce obdrží list s otázkami tzv. „HRACÍ LIST“. Na tomto listě naleznou 5 – 6 povinných otázek a 3 otázky nepovinné, které se vztahují k obsahu knihy - „PERLORODKY“.

Děti po přečtení knížky vyplní otázky a v termínu (1 měsíc, tj. doba výpůjčky knihy) je přinesou knihovnici.

Ta odpovědi zkontroluje, a pokud jsou povinné otázky správně zodpovězeny, dostane za přečtenou knihu každé dítko „PERLU“.

Za každou zodpovězenou nepovinnou otázku obdrží čtenář honorář v knihovnické měně „MORIONECH“.

Odměna – Moriony - se dá získat také tak, že čtenář samostatně připraví „HRACÍ LIST“ na nějakou další knihu a označí ji za „PERLORODKU“.

Vysoutěžené „PERLY“ si čtenáři dávají do sáčků k tomu určených. Ty zůstávají v knihovně a průběžně si děti mohou kontrolovat, jak si v soutěži vedou.

Koncem roku knihovnice vyhodnotí a odmění nejlepší „LOVCE PEREL“.

V prosinci proběhne v dětském oddělení také „KNIHOVNICKÝ BAZÁREK“, na kterém si děti budou moci za své vysoutěžené „MORIONY“ nakoupit různé drobnosti a sladkosti.

Soutěže se mohou zúčastnit i ti nejmenší, pokud jim budou číst a otázky pokládat dospěláci.

Aby to však bylo spravedlivé, budou děti rozděleny do kategorií …

             Děti, které neumí číst, a 1. třída

             Děti I. stupně ZŠ

             Děti II. stupně ZŠ

Pokud se vám tento projekt líbí, prosíme, přispějte drobnostmi do „PROSINCOVÉHO BAZÁRKU“. Děkujeme!

 

Aktuality knihovny

10.12.2019

Plán akcí v knihovně pro rok 2020

archív

Akce knihovny