Již jen do konce dubna můžete zhlédnout v prostorách čítárny pro dospělé výstavu o Mistru Janu Husovi. I když by se zdálo, že je určena spíše dětem, i my, zkušenější, si v ní leccos zajímavého najdeme. Přestože o věcech vážných, je koncipována s humorem a cílem neunudit návštěvníky až do úplného vyčerpání, k čemuž jistě nemalou měrou přispívají roztomilé ilustrace. Přijďte se podívat k nám do knihovny!

knihovna

Aktuality knihovny

16.4.2019

Krásné Velikonoce!

12.4.2019

Kam na výlet

10.4.2019

Klub 50+ - program 2.5.2019

10.4.2019

Jak se spalo s Andersenem :-)

5.4.2019

Výročí měsíce dubna - výstava autorů

22.3.2019

Plán akcí na rok 2019

22.3.2019

Literární, kulturní a jiná výročí v dubnu 2019

1.3.2019

Literární soutěž

archív

Akce knihovny