Městská knihovna Vimperk

Nepřehlédněte! :-) - Soutěž pro děti - Fotogalerie - Noc s Andersenem - Výročí v únoru

V současnosti si čtenáři mohou vybírat z více než 43.000 svazků knih a několika desítek titulů časopisů. Čtenáři mají od roku 1998 v knihovně přístup k internetu. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zajišťuje knihovna svým čtenářům naučnou literaturu pro studijní účely i z jiných knihoven.

Kromě výpůjční činnosti připravuje pro širokou veřejnost řadu kulturních a vzdělávacích akcí, besedy se zajímavými lidmi, soutěže, výstavy a bazary pro děti, řadu celostátních akcí, např. Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, atd. Knihovnu ročně navštíví kolem 11 000 čtenářů.

Aktuality knihovny

22.2.2018

Magnezia litera - anketa čtenářů

21.2.2018

Literární, kulturní a jiná výročí v únoru 2018

21.2.2018

Literární čtvrtky pro děti

21.2.2018

Beseda s paní spisovatelkou Marounkovou

21.2.2018

Literárně-výtvarná soutěž "Pohádka"

18.1.2018

Plán akcí v roce 2018

11.1.2018

Dětský knihomol 2018

0.0.0000

Noc s Andersenem 2018

archív

Akce knihovny

Výpůjční doba dnes

Oddělení pro dospělé:
zavřeno

Oddělení pro děti:
zavřeno