Provozní řád internetu a využívání internetových terminálů

Internet v Městské knihovně Vimperk je zpřístupněn bezplatně především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a k jejich studijním účelům.

Podmínkou přístupu na internet je platná registrace, platný čtenářský průkaz a vypořádané veškeré závazky vůči knihovně.                                                                                      

Uživatel má nárok na jednorázový přístup denně v maximální délce 60 minut. Uživatel je povinen před zahájením práce předložit svůj čtenářský průkaz.                                            

Pro neregistrované uživatele knihovny je internet přístupný pouze jednorázově na dobu 30 minut. Uživatel je před zahájením práce povinen předložit svůj občanský průkaz.                    

V dětském oddělení je přístup na internet určen dětem do 15 let. Podmínkou je osobní návštěva zákonného zástupce a písemný souhlas s přístupem dítěte na internet v knihovně. Dětský návštěvník má k dispozici internet po dobu 30 min, v případě studijní práce 1 h denně.

U terminálové stanice může samostatně pracovat nejvýše 1 dospělá osoba nebo v dětském oddělení 2 děti do 15ti let.                                                                                             

Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

Uživatel používá pouze předinstalovaný software.                                                              

Se získanými daty a informacemi nakládá uživatel výhradně v souladu s ustanovením autorského zákona a ostatními právními předpisy. Případné zneužití je trestné.                       

Uživatel může být pro porušení provozního řádu z knihovny vykázán.                                    

Uživatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu MěK Vimperk a využívat prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami a pravidly.                        

Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.                                   

Informace získané prostřednictvím internetu je možné vytisknout čtenářům knihovny.               

Před zahájením tisku je nutno upozornit obsluhu u výpůjčního pultu.                                      

Veškeré soubory uložené uživatelem v počítači jsou vždy při odhlášení nebo restartu počítače automaticky odstraněny, je nezbytné si soubory (dokumenty, obrázky, atd..) odeslat e-mailem nebo uložit na vlastní flash disk.                                                                                       

V prostorách knihovny a na počítačových terminálech není povolena jakákoliv soukromá podnikatelská aktivita.                                                                                                  

Každý uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků.

Aktuality knihovny

5.7.2024

GALERIE: RŮST SPOLU - výstava malířky a sochařky GABI HANNER

0.0.0000

GALERIE: OTEVÍRACÍ DOBA

archív

Výpůjční doba dnes

Oddělení pro dospělé:
zavřeno

Oddělení pro děti:
zavřeno