Městská knihovna Vimperk

Výstava: Olga Havlová a Výbor dobré vůle - 1.7.-29.8.2019 (fotografie). Výpůjční doba o prázdninách beze změn!!! Přejeme krásné léto! :-)

V současnosti si čtenáři mohou vybírat z více než 43.000 svazků knih a několika desítek titulů časopisů. Čtenáři mají od roku 1998 v knihovně přístup k internetu. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zajišťuje knihovna svým čtenářům naučnou literaturu pro studijní účely i z jiných knihoven.

Kromě výpůjční činnosti připravuje pro širokou veřejnost řadu kulturních a vzdělávacích akcí, besedy se zajímavými lidmi, soutěže, výstavy a bazary pro děti, řadu celostátních akcí, např. Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, atd. Knihovnu ročně navštíví kolem 11 000 čtenářů.

Aktuality knihovny

10.7.2019

Literární, kulturní a jiná výročí v červenci 2019

27.6.2019

Výstava Olga Havlová

22.3.2019

Plán akcí na rok 2019

archív

Akce knihovny