Městská knihovna Vimperk

V prosinci srdečně zveme na: Vánoční rendez-vous s Vojtou Violinistou, Vánoce podle paní Váchové, prodejní výstavku prací našich čtenářek a... - 11.12. od 17.00, Výstavu "Stopy věčnosti" a výstavu koláží M. Huptycha ke Komenského Labyrintu do 20.12.

V současnosti si čtenáři mohou vybírat z více než 43.000 svazků knih a několika desítek titulů časopisů. Čtenáři mají od roku 1998 v knihovně přístup k internetu. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zajišťuje knihovna svým čtenářům naučnou literaturu pro studijní účely i z jiných knihoven.

Kromě výpůjční činnosti připravuje pro širokou veřejnost řadu kulturních a vzdělávacích akcí, besedy se zajímavými lidmi, soutěže, výstavy a bazary pro děti, řadu celostátních akcí, např. Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, atd. Knihovnu ročně navštíví kolem 11 000 čtenářů.

Aktuality knihovny

2.12.2019

Literární, kulturní a jiná výročí v prosinci 2019

25.11.2019

Výstava "Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce"

25.11.2019

Výstava "Stopy věčnosti"

25.11.2019

Vernisáž výstavy "Stopy věčnosti"

7.10.2019

Lesy a příroda kolem nás

11.9.2019

Plán akcí v knihovně - září - prosinec 2019 - upraveno!

archív

Akce knihovny