Základní informace pro děti


Jak se přihlásit ? 

. stačí přijít s rodičem do knihovny a vyplnit přihlášku 

.  zaplatit roční poplatek  50,- Kč

.  počkat si na vystavení čtenářského průkazu

.  vyslechnout si informace o pravidlech půjčování si knížek v knihovně 

Čtenářský průkaz je na jméno přihlašovaného čtenáře a půjčuje si na něj knížky jen přihlášený čtenář. Naleznete na něm : jméno a příjmení, čárový kód, číslo tohoto průkazu, telefonní číslo knihovny a její e-maiovou adresu. Pomocí čísla průkazu a hesla (začátek vašeho rodného čísla) se můžete podívat při otevření on-line katalogu knihovny do svého čtenářského konta.

 

K čemu slouží čtenářské konto ?

. kontrola vašich výpůjček a výpůjční doby

. prodlužování výpůjční doby knih  

 

Na jak dlouho mi knihovna půjčí knihu ?

. výpůjční doba knih je 1 měsíc, s možností

 2x si výpůjčku  prodloužit vždy před uplynutím termínu vrácení

 

Jak si prodloužit výpůjčku knih ?

. zatelefonovat do knihovny ( viz. kontakty, čtenářský průkaz)

. napsat e-mail

. prodloužení přes čtenářské konto 

 

Pokud vstoupíte do čtenářského konta, jsou vám automaticky prodlouženy výpůjčky, kromě :

 - výpůjček, na které byla provedena rezervace

 - výpůjček, u kterých byla překročena maximální výpůjční doba

 - výpůjček nevrácených do stanovené doby  

 

Co se stane, když se kniha poškodí?

. čtenář by si měl před půjčením knihu prohlédnout, zda není poškozena, jinak nese odpovědnost za zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně škodu

. pokud sám zaviní poškození nebo ztrátu knihy, musí škodu nahradit buď zakoupením stejného dokumentu ( tj. knihy, časopisu, deskové hry), nebo uhradit cenu tohoto dokumentu (viz. ceník )

. poškozením se rozumí i podtrhávání a zvýrazňování  textu v knize, psaní poznámek, poškození čárového kódu, poškození obalu knihy, atd.

. vypůjčené knihy by čtenář neměl půjčovat svým kamarádům

 

Co to jsou upomínky ?

.  pokud zapomene čtenář včas vrátit knihy nebo si je prodloužit, knihovna ho upomene a toto upomenutí je zpoplatněno(viz. ceník)  

Jak rozdělujeme literaturu ?

Literaturu dělíme na krásnou (beletrii) a literaturu naučnou

 

Co patří do beletrie neboli krásné literatury ?

Patří do ní:  poezie a všechny žánry literatury - detektivky, horory, fantasy, sci-fi, literatura historická, dobrodružná,..)

Tuto literaturu najdeš pod písmeny abecedy.

 

Co patří do naučné literatury ?

Patří do ní: slovníky, encyklopedie a literatura ze všech vědních oborů (matematika, zoologie, botanika, technika, umění, dějiny, zeměpis, ...)

Tuto literaturu najdeš řazenou zvlášť pod číselnými rozřaďovači, je označena tzv. mezinárodním desetinným tříděním (MDT).

 

Co znamenají barevné proužky na knihách ?

Knížky pro lepší orientaci čtenářů jsou značeny na hřbetech barevnými proužky.

Knihy pro děti do 9 let

červený proužek  - pohádky

červený + zelený  - ostatní příběhy pro děti do 9 let

 

Knihy pro děti do 15 let


bílý proužek - sci-fi a fantasy literatura

černý            - dívčí četba

fialový          - detektivky a horory

žlutý             - dobrodružná literatura

zelený          - vše ostatní ( příběhy historické, ...  


Jak a kde si vybírat knížky ?                         

Knížky jsou uloženy v regálech. Beletrie je řazena abecedně podle prvního písmene příjmení spisovatele. Pokud spisovatel není uveden, řadí se podle prvního písmene názvu.

Naučná literatura je řazena podle čísla, které přísluší danému oboru.

Jako pomůcku k hledání můžeš použít pravítko. Vybranou knihu vyndej z regálu a na místo knihy zasuň pravítko, které ti označí přesně místo, kam můžeš knihu vrátit, pokud si ji nepůjčíš domů.

 

 

  

         

       

Aktuality knihovny

27.5.2024

KNÍŽKOHRÁTKY

Budeme si hrát, prohlížet nové knihy a něco hezkého si vyrobíme.

2.5.2024

Galerie: Výstava - OBEJMOUT SE V HLOUBCE

Ing. Kateřina Puškáčová představí své obrazy s ženskou tématikou.

1.5.2024

VE STŘEDU A VE ČTVRTEK BUDE V DOSPĚLÉM ODDĚLENÍ ZKRÁCENA VÝPŮJČNÍ DOBA DO 14:00. Děkujeme za pochopení.

11.3.2024

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ

Přineste svůj starý mobil do knihovny a zapojtese se do soutěže o ceny.

0.0.0000

GALERIE: OTEVÍRACÍ DOBA

archív

Výpůjční doba dnes

Oddělení pro dospělé:
zavřeno

Oddělení pro děti:
zavřeno