Již třetí tradiční prosincové rendez-vous se neslo v duchu keramickém - paní Miroslava Potužníková představila svou tvorbu hlíny a ohně, tradičním - paní Růžena Váchová pohovořila o vánočních tradicích, jídelníčku a uspořádala výstavku historických ozdob, pomůcek, stromečku i stolu a zpěvavém - děti z MŠ pod vedením paní Jarmily Pospíšilové zazpívaly vesele i na vánoční téma.

Moc děkujeme všem účastníkům i besedujícím (byla tu hlava na hlavě...) :-)

Aktuality knihovny

14.12.2022

PŘEDVÁNOČNÍ BAZÁREK PRO LOVCE PEREL

Od 13:00 do 17:00. Nezapomeňte si MORIONY.

3.12.2022

Galerie - výstava: KOLEDY A VÁNOČNÍ KUCHYNĚ 3.12. - 23.12.2022

Výstavu připravil ŠUMAVSKÝ SPOLEK VIMPERK

1.12.2022

NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA - Dětské oddělení

23.11.2022

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Ve dnech 27.12 - 30.12. budou knihovna a galerie knihovny uzavřeny.

1.1.2022

GALERIE - PROVOZNÍ DOBA

archív